Bestyrelsen i Seniorlægeklubben:Formand: Karen Rosendahl, Sønderborg  Mobil: 40336965

E-mail: karenrosendahl@gmail.com


Kasserer: Nis Jepsen, Hjejlen 75, 6270 Tønder, mobil 20452944

E-mail: npj@dadlnet.dk


Sekretær: Ernst Hansen, Christiansfeldvej 56, 6100 Haderslev, mobil 22409901


Næstformand: Søren k. Jensen, Felsted  Tlf 20334436

Email: s.k.jensen@dadlnet.dk


Mødekoordinator: Anne Lene Jessen, Strandvej 1C, 6400 Sønderborg,  Mobil 21 28 24 17

E-mail: al.jessen@dadlnet.dk


Ernst Hansen, Christiansfeldvej 58, 6100 Haderslev, Tlf. 22409101,

Email: eahansen@dadlnet.dk

suppleant: Jørgen Brøndt JørgensenWebmaster: Claus Toftgaard, Kildevang 8, 6000 Kolding. Tlf.: 73 53 14 19, Mobil: 40 34 37 08

E-mail: ct@ctkonsult.dk
Link til seniorklubben i Trekantområdet: www.trekantlaegernes-seniorklub.dk