Seniorlægeklubben

i Sønderjylland

Hvem er vi

Seniorlægeklubben i Sønderjylland blev oprettet i 2006 som en uafhængig forening og videreførte dermed den sønderjyske lægekredsforenings  seniorlægeklub startet 1995

Vores formål er at gavne og fornøje.

Vi tilbyder oplysende og interessante oplevelser eller foredrag i forbindelse med socialt samvær  3 gange om foråret og  3 gange om efteråret.

Medlemsskab: Læger der er fyldt 60 år (uafhængigt af evt. erhversaktivitet) og disses nuværende og efterlevende livsledsagere kan optages i klubben og deltage i aktiviteterne. Der er i 2016 124 medlemmer.

Kontingent 150 kr. pr. person årligt. Der kan herudover blive tale om betaling af udgifter til enkeltaktiviteter.Se et notat fra starten af foreningen:

Sølk. Forår 1998. Torben Sørensen

Ved dannelsen af Seniorlæge-klubben for Sønderjyllands Amt

Da jeg holdt op med at være erhvervsaktiv i januar 1995, var det da noget af en forandring ikke at have den hyppige kontakt til sygehus og kollegaer, som jeg havde haft tidligere.

Tanken om at mødes en gang imellem og høre nyt opstod, og da jeg tilfældigt mødte Jens Chr. Emborg i Sønderborg, diskuterede vi, om ideen var god. Han mente det skulle prøves og inviterede Overlæge Genster, Sønderborg, praktiserende læge hans Fredrik Andersen, Vester Sottrup og undertegnede hjem til sig i Gråsten. Her snakkede vi lidt frem og tilbage, men blev enige om at indkalde til et møde på Sønderborg Sygehus for at se, om der mødte nogle læger op, og de syntes, vi skulle fortsætte. 17. december 1995 var så det første møde. Der var mødt mange op, og over den kop kaffe sygehuset gav, blev man enig om at fortsætte. Der var mange ting, som forsamlingen mente, man kunne beskæftige sig med, fra kortspil til forelæsninger, rejsebeskrivelser og diverse udflugter. Der har nu været afholdt en del arrangementer. Herefter opremsning af møderne .........


- sit amet tincidunt lacus