Seniorlægeklubben

i Sønderjylland

Hvem er vi

Seniorlægeklubben i Sønderjylland blev oprettet i 2006 som en uafhængig forening og videreførte dermed den sønderjyske lægekredsforenings  seniorlægeklub startet 1995

Vores formål er at gavne og fornøje.

Vi tilbyder oplysende og interessante oplevelser eller foredrag i forbindelse med socialt samvær  3 gange om foråret og  3 gange om efteråret.

Medlemsskab: Læger der er fyldt 60 år (uafhængigt af evt. erhversaktivitet) og disses nuværende og efterlevende livsledsagere kan optages i klubben og deltage i aktiviteterne. Der er i 2016 124 medlemmer.

Kontingent 150 kr. pr. person årligt. Der kan herudover blive tale om betaling af udgifter til enkeltaktiviteter.Se et notat fra starten af foreningen:

Sølk. Forår 1998. Torben Sørensen

Ved dannelsen af Seniorlæge-klubben for Sønderjyllands Amt

Da jeg holdt op med at være erhvervsaktiv i januar 1995, var det da noget af en forandring ikke at have den hyppige kontakt til sygehus og kollegaer, som jeg havde haft tidligere.

Tanken om at mødes en gang imellem og høre nyt opstod, og da jeg tilfældigt mødte Jens Chr. Emborg i Sønderborg, diskuterede vi, om ideen var god. Han mente det skulle prøves og inviterede Overlæge Genster, Sønderborg, praktiserende læge hans Fredrik Andersen, Vester Sottrup og undertegnede hjem til sig i Gråsten. Her snakkede vi lidt frem og tilbage, men blev enige om at indkalde til et møde på Sønderborg Sygehus for at se, om der mødte nogle læger op, og de syntes, vi skulle fortsætte. 17. december 1995 var så det første møde. Der var mødt mange op, og over den kop kaffe sygehuset gav, blev man enig om at fortsætte. Der var mange ting, som forsamlingen mente, man kunne beskæftige sig med, fra kortspil til forelæsninger, rejsebeskrivelser og diverse udflugter. Der har nu været afholdt en del arrangementer. Herefter opremsning af møderne .........


Nedenunder ses oversigt over møder siden 2014:


Arrangementer i Seniorlægeklubben fra 2014 og til i dag

2014

Onsdag den 14. marts 2014. Generalforsamling
Foredrag ved læge Johannes Brix der causerede over emnet ”Hvor gik man hen , når man blev syg i 1790`erne? ”

Onsdag den 23. april . Koldinghus. Leonardo da Vincis opfíndelser.
Onsdag den 14. maj. ”En dag ved Vadehavet” . Frokost på Klægager.
Onsdag den 17. september. Planetariet, Jels
Onsdag den 8. oktober. Naturmælk. Virksomhedsbesøg , Broderup, Tinglev.

Onsdag den 19. november. Højskolen Østersøen, Aabenraa. Foredrag ved forstander Peter Buhrmann . ”Højskolen i dag i nationalt og internationalt perspektiv”


2015

Onsdag den 18. marts: Billedsalen, Folkehjem
Vi så nærmere på alle de personer der pryder Billedsalen. Hvem er de, og hvorfor har de fået den ære at hænge i Sønderjyllands Forsamlingshus? Lektor i historie Preben Sørensen gav os en indsigt i dette billedgalleri.
Herefter var der generalforsamling.

Onsdag den 22. april: Besøg på julemærkehjemmet Fjordmark, Kollund

Onsdag den 20. maj : 20-års-konference på Sandbjerg Gods
Foredrag ved Ole Hartling om ”livsglæde og bekymring”
Koncert i brænderiet ved Jersper Sivebæk, guitar, og Eva Østergaard, fløjte Festmiddag
Billeder fra Seniorlægeklubbens arrangementer .Jens Møldrup og Marius Nørgaard havde udvalgt billeder til PowerPoint-diasshow.

Onsdag den 30. september: Heldagsudflugt i bus.
Rundvisning på Ravmuseet i Oksbøl. Frokost på Henne Mølleå Badehotel. Busturen fortsatte til Filsø, hvor kultur- og naturvejleder Merete Vigen

(www.meretevigen.dk) i løbet af 2-3 timer gav masser af information om både historien og naturen.

Onsdag den 28. oktober: Halvdagsarrangement i egen bil
Besøg på kursus- og udviklingscentret ECCO i Tønder. Efter frokost kørte vi til hovedcentret i Bredebro og efterfølgende et besøg på det nyindviede indkøbscenter.

Onsdag den 25. november: Julefrokost på Alsion
Tidligere borgmester i Sønderborg A. P. Hansen fortalte og viste os rundt i Alsion.


2016

Onsdag den 9. marts: Billedsalen, Folkehjem
Foredrag ved Inge Adriansen: ”Fra vugge til grav – skikke og traditioner ved livets højdepunkter.”
Herefter var der generalforsamling.

Onsdag den 27. april : Kalvø (Genner bugt)
Kustode
Claus Helsbøl (tidligere præst på Rømø) fortalte om livet i arbejderboligerne og om arbejdet på et af 1800-tallets største værfter i Danmark, hvor man byggede nogle af datidens største og hurtigste skibe.

Heldagstur i bus til Flensborg onsdag den 8. juni
G
uide Henrik Vestergård fortalte om det vi så og vi gik en tur i Latinerkvarteret.

Onsdag den 14. september: Rundvisning i Christiansfeld
Vi blev vist rundt i UNESCOs verdensarv i 90 minutter og spiste honningkage bagefter på Brødremenighedens Hotel.

Onsdag den 26. oktober: Besøg på Mediehuset, Aabenraa

Rundvisning, foredrag og dialog med chefredaktør Gwin Nissen, Der Nordschlewiger

Onsdag den 30. november: Frokost på restaurant Bind
Foredrag ved Kaj Nissen om husets unikke historie. Han har skrevet en bog om husets historie fra sommerbolig, hjem for krigsskadede og efterladte fra Første Verdenskrig samt lejrskole til i dag.


2017:

Onsdag den 15. marts: Billedsalen, Folkehjem
Foredrag ved Jacob Birkler, tidl. formand for etisk råd: ”E
tiske dilemmaer omkring demens og ved livets afslutning”
Herefter var der generalforsamling

Onsdag den 26. april: Heldagsbustur til Museum Ovartaci og Psykiatrisk Historisk Museum, Århus.

Onsdag den 17. maj: En dag i Frøslevlejren
Vores kollega Andreas Johannsen holdt foredrag om ”
Retsopgøret i Lægeforeningen – æresretten”. Frøslevlejrens museum. Vores base var Frøslevlejrens Efterskole.

Onsdag den 13. september . Tønder museum med frokost .
Rundvisning på Tønder museum og Tønder Kunstmuseum, hvor der var
en helt enestående særudstilling af Henry Moore.

Onsdag den 25. oktober : Augustenborg

Onsdag den 22. november : Novemberfrokost på Refugiet, Løgumkloster

Sognepræst Anette Jensen genfortalte Jón Kalman Stéfanssons triologi om den unge islænding Drengen – ja, sådan kaldes han slet og ret – som levede omkring 1900-tallets begyndelse på Islands vestkyst.
Refugiets dejlige frokost og fællessang.

En del af medlemmerne blev vist rundt i Klosterkirken.


2018:

Onsdag den 21. marts: Christis, Sdr. Hostrup, Aabenraa
Foredrag ved formanden for Psykiatrifonden psykiatriker Anne Lindhardt ”
Det uperfekte menneske har næsten ikke sin gang på jorden længere” . Herefter var der generalforsamling.

Besøg på Living Lab. i Vollerup til orientering og forevisning af velfærdsteknologi.

Frokost i Augustenborg på Kunstværket. Lars Tholander, pioner og leder af

Kunstværket, fortalte om Kunstværket og Augustenborg som kunstnerby.

Arbejdende kunsterne i huset blev besøgt ligesom Kunstpunkt og Augustinia.

Onsdag den 18. april: Heldagsbustur til Tirpitz.

Tirpitz

Onsdag den 30. maj . En dag på Hallig Hooge.

Onsdag den 5. september. Danish Crown, Blans, og efterfølgende frokost på Ballebro Færgekro.

Onsdag den 10. oktober. Folkehjem, Aabenraa . Siegfried Matlok, fhv. chefredaktør, forfatter, debattør og tv-moderator af „Dansk-tysk med Matlok“ på DK4 gav en analyse af „dansk-tysk – fortid, nutid og fremtid“.

Onsdag den 21. november: Novemberfrokost på Knappen

Foredrag: Hjernetræning ved Stig Pramming, speciallæge i intern medicin, tidligere professor ved Oxford University, underdirektør i Novo Nordisk. Efter frokost fællessang som traditionen byder.


2019:

Onsdag den 6. marts i Billedsalen, Folkehjem:
Foredrag ved Christian Busch, hospitalspræst ved Rigshospitalet:
”Fra Maude til X-factor – fremtidens patienter, hvordan klarer de belastninger? ”. Herefter var der generalforsamling

Onsdag den 3. april: Møgeltønder
Først en times rundvisning på Schackenborg Slot og herefter frokost på Slotskroen. Dagen rundedes af med en gåtur rundt i den smukke by.

Onsdag den 15. maj: Byvandring i Haderslev.
Historisk byvandring i det gamle Haderslev med overinspektør på museet Lennart Madsen som guide. Efter to timers bytur på toppede brosten var det tid til frokost på Harmonien.

Onsdag den 18. september. Kobbermølle Museum og arbejderboliger, Flensborg Vi blev vist rundt på Kobbermølle Museet. Kaffe med brød. Derefter var der mulighed for at gå på opdagelse blandt de gamle arbejderboliger.

ligger skjult i klitlandskabet. Bjarke Ingels har tegnet de smukke rammer.

Vi oplevede historier om rav, det barske vestkystliv og 2. verdenskrig.

Efter en times sejlads ud i

Vadehavet kom vi til den 574 ha. store ø der huser ca. 110 fastboende og 10

varfter.

Onsdag den 23. oktober. Besøg på Aabæk Efterskole på Løjtland Bagefter suppe på Knappen

Onsdag den 20. November. Højskoledag på Rødding Højskole med morgensamling, foredrag, frokost og sangtime.
Rødding er Danmarks ældste højskole og fejrede 175-års-jubilæum i november. Erik Lindsø, tidl. bl.a. højskoleforstander og kulturjournalist i DR, ledte morgensamlingen og holdt foredraget ”Humor som medicin”.


2020

5 arrangementer aflyst pga Corona

Onsdag den 16. september. 25 års jubilæumskonference på Sandbjergs Gods. Foredrag ved hospitalspræst Chr. Juul Busch om "Sygdom som eksistentielt vendepunkt".
Kaffe i de smukke stuer

Festmiddag og fællessang udenfor.


2021
Ingen møder i foråret pga Corona

Onsdag den 18. august. En tur langs Sønderborg havnefront og foredrag om klimaprojektet ProjectZero af Peter Rathje . Frokost på Strandgården.

Onsdag den 15. september. Bustur til Fanø

Torsdag den 30. september. Generalforsamling i Kongesalen på Folkehjem. Foredrag om corona ved professor Lars Østergaard, Århus.

Onsdag den 10. november. Novemberfrokost på Damende med foredrag og sangtime.
Anders Bonde holdt foredraget ” Er der noget at grine af når man bliver gammel?”


 

2022 

Onsdag den 30. marts i Billedsalen på Folkehjem. Foredrag om TILLID ved professor Gert Tinggaard Svendsen, Institut for Statskundskab AU. Derefter generalforsamling.

 

Onsdag den 27. april gik turen  til kulturen i Å̊benrå, dels til Panbo maleriudstilling, dels til Søfartsmuseets udstilling om H.P. Hanssen med guide. Og ikke at glemme et godt socialt samvær og frokost på Skyttegården.

 

Onsdag den 1. juni bustur i marsken hvor museumsinspektør Anne Marie Ludvigsen, fra Museum Sønderjylland, fortalte om marsklandskabet, digebyggeri, afvanding etc. Bagefter godt samvær og frokost – denne gang på hotel Hostrup.


Onsdag den 21. september. Eftermiddagsudflugt til Danfoss med orientering om bæredygtige løsninger. Vi blev hensat til Afrikas savanne i Mads Clausens kontor. Eftermiddagen sluttede med rundvisning i Bittens have og på Danfoss Museet


Onsdag 12. oktober var vi på opdagelse på NATURBIOGAS SODE, Haderslev Næs. Områdets landbrug leverer husdyrgødning og landbrugsafgrøder til det imponerede anlæg, som forvandler det leverede til miljøvenlig biogas og grøn gødning, der mindsker kvælstof i naturen.


Onsdag den 16. november. En dag på Sundeved Efterskole i Bovrup. Peter Borbjerg havde os i sin hule hånd med foredraget om Storm P’s livsfilosofi. ”Livet er svært, men matematik er sværere.” Vi blev velbeværtet på efterskolen. November-frokosten sluttede som traditionen byder med sangtime, og seniorlægeklubbens medlemmer dannede et godt kor.


2023

 

15/3 2023:   I Billedsalen på Folkehjem i Åbenrå. Generalforsamling.  For 3, gang havde vi besøg af  tidl. hospitalspræst Christian Juul Busch. Han havde givet sit foredrag titlen: ”Mellem vemod og fortvivlelse – sygdom og alderdom som eksistentielt vendepunkt ” Han satte fokus på dynamikken mellem vemod og fortvivlelse, idet vemod  er et overset begreb, som slet ikke optræder i moderne sorgteori. Der var stor lydhørhed. Det var tydeligt, at det optog vores medlemmer.

Der var 57 fremmødte.

 

23/4 2023  var vi på besøg på Sønderborg medicinsk museum. Museet fungerer udelukkende vha frivillige engagerede medlemmer. Medens vi nød kaffen og kagen, doneret af Sygehuset fik vi et fremragende foredrag af Bent Jensen om museet og den medicinske historie. Bagefter var der rundvisning med Bent Jensen, John Andersen og Bents kone Karin Jensen 
Fremmødte 43

 

10/5 2023   Gik turen til AP Møllerskolen i Slesvig og Ansgar huset ved den danske kirke i Slesvig.Vi kørte i bus og lærte på vejen derned en plattysk sang : Dat du min leevsten büst. Det lød fantastisk.  AP Møllerskolens elevambassadører viste os rundt på den smukke skole, og fortalte om det at gå på en dansk skole i Sydslesvig. I den danske kirke berettede den danske præst Margrethe Berg om menigheden. I deres forsamlingssal, hvor Anne Lene og Karens ægtefæller havde dækket op med kaffe og hjemmebagt kage gjorde den der bosiddende danske psykiater Alice Martin os klogere på sundhedsvæsenet i Sydslesvig. Endelig hørte vi en lærer , Jesper B Nielsen fra AP Møllerskolen fortælle om det at være dansker i Sydslesvig, Alle tre var formidable fortællere. Efter at have spist os mætte på Hotel Alter Kreisbahnhof gik turen hjemad.

Deltagere 53

 

6/9 2023   Turen til Føhr med besøg på museet for Kunst der Westküste var en selvkøretur. Vi mødtes ved færgen i Dageböl og hyggede os på færgen i det fantastiske solskinsvejr, hvor ikke en vind rørte sig. Jeg bliver aldrig træt af at sejle i det farvand, hvor man pludselig ser en ko stå på vandet ( tror man ). På museet i Alkersum startede vi med at spise yderst lækre Flammkuchen, hvorefter vi blev vist rundt i to hold på det lille museeum. De har et særligt udsnit af malere fra vestkysten løbende fra Norge til Holland. Meget spændende pespektiv. Vejret holdt hele vejen, og mange nød en kop kaffe i museets hyggelige have, inden vi skulle retur.

Deltagere  41

 

             4/10 2023 var vi på besøg på Gråsten landbrugsskole. Hold da op, hvor var det spændende. Carsten Fredsted, der er lærer på skolen havde til opgave at sætte os ind i hvad skole står for. Han var en gudsbenådet foredragsholder og evnede at bringe problemerne og mulighederne i landbruget op på et højere politisk, samfundsmæssigt perspektiv. Vi blev også vist rundt på skolen og gården. Og endte med en meget lækker frokost.

Deltagere 48

 

15/11 2023 Vores traditionelle ”Novemberfrokost” var i år i Herregårdsstalden på Gram slot med Svend Andersen, som foredragsholder. Han havde kaldt sit foredrag   Frihed, ansvar og solidaritet. Etiske spørgsmål i dagens Danmark. Svend Andersen er doktor i filosofisk teologi. Han gjorde os klogere på hvad etik er og om etik og politik har noget med hinanden at gøre. Det var tydeligt, at det var emner der optog tilhørerne meget. Spørgelysten var stor.

Efter frokost var der sangtime med Trygve ved klaveret. Så alle 66 deltagere fik rørt deres stemmer.

- sit amet tincidunt lacus