Seniorlægeklubben

i Sønderjylland


  

BUSBUSTUR TIL SLESVIG. TIL ANSGARHUSET OG A.P. MØLLER SKOLEN 10.MAJ 2023

ANSGARHUSET


Denne gang skal vi en tur til Sydslesvig for at møde danskeren i det tyske grænseland. Vi skal høre om det at være dansk i et fremmed land, at være dansk omgivet af en fremmed kultur og af et fremmed sprog.
Vi skal møde den danske præst ved den danske kirke i Slesvig, Margrethe Berg. Hun vil vise os rundt i kirken og Ansgarhuset, der er det danske ”sted” i Slesvig. Den danske psykiater Alice Martin , der har haft sit virke i Sydslesvig vil fortælle om sundhedsvæsenet der.

Og så har vi været så heldige at få lov at besøge den arkitektoniske perle : A.P. Møller skolen.
Her vil skolens elevambassadører fører os rundt og fortælle om skolen tilblivelse og dagligdag.


PROGRAM :

9.15: Bussen afgår fra Folkehjem i Åbenrå.
Vi ankommer til Ansgarhuset og starter med at se kirken.
11.00: Så er der kaffe med hjemmebag og fortælling om det at bo og arbejde i Sydslesvig

ved Margrethe Berg og Alice Martin.
12.00: Afgang fra Ansgarhuset.
Frokost i Restauranten på Hotel Alter Kreisbahnhof. Bussen kører til A.P. Møller skolen
14.00: Rundvisning på A.P. Møller skolen.
15.15: Bussen kører nord på tilbage til vores biler ved Folkehjem.


Vi kan ikke helt undgå trapper på denne tur. Men vi hjælper hinanden.


Tilmelding sker ved indbetaling af 250 kr. til konto : 3534 3534 300107


Her gælder ”først til mølle” princippet, idet der max er plads til 50 deltagere.
Det vil være en stor hjælp, hvis I i feltet : ”Tekst til modtager” skriver jeres mobilnummer.

Spørgsmål kan rettes til Karen enten på mail : karenrosendahl@gmail.com eller på tlf : 40336965

Med venlige hilsner Seniorlægeklubbens bestyrelse
Karen Rosendahl og Anne Lene Jessen.

 

 

Med venlig hilsen

Anne Lene Jessen

al.jessen@dadlnet.dk

Tlf.nr. 21282417

 

                                                     


Kære alle

Tak for i onsdags. Det blev da en dejlig eftermiddag med kloge og eftertænksomme tanker sat på ord af Christian Busch. Mon vi kan få ham til at komme 4. gang ?


Generalforsamlingenforløb i ro og orden, sikkert styret af Uwe Jahnsen.

Både formandens beretning og regnskabet blev godkendt.

Pga Sygdom kunne formanden Kirsten Ahrendt ikke være tilstede. Men vi glæder os til at se Kirsten igen som menigt medlem til vores møder. Kirsten har lovet at hjælpe den nye bestyrelse efter behov. Karen Rosendahl holdt en lille tale for Kirsten i form af et brev.


Åbenrå den 15.marts 2023.
Kære Kirsten


Jeg har bragt din hilsen videre til medlemmerne, din tak for berigende år som formand og at du glæder dig til at se os igen.

Men vi er selvfølgelig meget kede af at du ikke kan være tilstede i dag.

Vi er også kede af at du holder som formand for Sønderjyllands seniorlægeforening. For Kirsten, hvor har du gjort det godt i de snart 10 år du har været formand. Du har sat dit præg. Du har haft en linje, en stil, der har været helt din egen. I hvor mange foreninger synger man sig gennem beretningen til generalforsamlingen. Ja jeg har ikke mødt det før. Men Kirsten du er modig. Du tør følge din vej, holde fast i den stil, du har lagt med formidling af det du holder af, naturen, digtningen, sangen, filosofien og troen. Du har en formidabel evne til at indfange ord, kloge ord, som du tør sætte på print og videregive til glæde for andre. Og du har vist en sjælden stor empati, en omsorgsfuldhed overfor medlemmerne og deres pårørende.

Du efterlader en forening af stor styrke, men også med store forventninger. Det bliver ikke nemt at fylde dine sko ud. Men den nye bestyrelse, som vi nu lige om lidt skal vælge, skal jo ikke fylde dine sko ud. Nej den skal finde sin egen vej, sin egen stil.

Kære Kirsten. Du har sagt at den eneste gave du ønskede dig var at din veninde Inger Bach kom med til generalforsamlingen. Men et lille minde skal du nu have. Så. Jeg har fundet 2 bøger til dig. Den ene kan du nyde i din rekonvalescens periode. En bog som nok kan fylde flere kloge tanker og ord på din hjernes hylder. Nemlig Bibelens kvinder. Og endelig en bog du vil få glæde af, når du er helt ovenpå igen, nemlig Krak Danmark Åbenrå. Så kan du gå på opdagelse på din egen egn.


Kirsten


1000 tak for din tid

1000 tak for dit vid

1000 takDe kærligste hilsner


På seniorlægeforeningens vegne

Karen


Bestyrelsen:Kirsten og Karen var på valg. Kirsten ønskede ikke genvalg. I stedetfik vi Søren K. Jensen, Feldstedvalgt ind. Karen blev genvalgt og som ny suppleant blev Jørgen Brøndt Jørgensen, Tønder valgt ind. Lars Bønløkke blev genvalgt som revisor.


Bestyrelsenbestår nu af :

Anne Lene Jessen

Nis Jepsen

Ernst Hansen

Søren Jensen

Karen Rosendahl

Jørgen Brøndt Jørgensen ( suppleant )

Og Lars Bønløkke er revisor.


KONTINGENT: Forsat150 kr. pr. medlem. Bedes indbetalt på

Danske bank 3534 3534 300 107 helst inden 30.marts.


Med venlig hilsen

Karen Rosendahl

40336965


Forårsprogram 2023:


Onsdag den 19. april besøg på Sønderborg Sygehus Museum

Vi hører om museets historie fra Marine-Lazarett Sonderburg til nu ved museumsformand Bent Jensen, som krydrer fortællingen med daglige episoder. Herefter er der tid til at se de gamle operationsstuer, sectionsstuen m.m. samt instrumenter og effekter fra de sidste 100 års sygehus- og lægepraksis i Sønderjylland.Onsdag den 10. maj heldagsudflugt i bus til Slesvig

Vi skal besøge A.P. Møller skolen, hvor elevambassadører vil vise os rundt og

fortælle om skolen. Men inden kører vi til Ansgarhuset, hvor den danske kirke

også ligger. Vi vil få en fortælling om, hvordan det er at være dansker i Sydslesvig.

Vi håber der også vil være tid til at se byen eller blot Domkirken


Tilmelding: 2-4 uger før et arrangement fremsendes en uddybende invitation til mødet med mulighed for tilmelding.

Hjemmesiden: www.Seniorlaege.dk
I er alle meget velkomne til at komme med ønsker til arrangementer.
2023


Sæt allerede nu kryds ved 15. marts:

Generalforsamling på Folkehjem. Foredrag ved tidl. hospitalspræst Christian Juul Busch

Hjemmesiden: www.Seniorlaege.dk
I er alle meget velkomne til at komme med ønsker til arrangementer. I ønskes alle en god sommer.

På bestyrelsens vegne og venlig hilsen Kirsten Arendt
Formand


PS-IDE: Udskriv dette brev, og giv det til en kollega over 60 år; så holder du liv i vores forening.9EF49AF6-F698-4A24-9ABD-8E8A116F3C8A