Seniorlægeklubben

i Sønderjylland


                                  Besøg på Gråsten Landbrugsskole                                 

04.okt 2023 kl 10.15 – 14.00

 

Skolen er en af de få landbrugsskoler, som driver eget landbrug hvilket giver god erfaring teoretisk

som praktisk til eleverne (ca 240).

Skolens focus er på bæredygtighed, FN-mål, og den fremtidige udvikling. Her er malke- og

foderrobotter, og i juni åbnede et GreenFarm-anlæg, der er et biogasanlæg, som er CO2-neutralt. Det kræver

ingen transport til og fra anlægget, kører på ren gylle og giver bedre gødning, således at

kunstgødning kan undgås. Det er således en skole, som landmændene i resten af Danmark skeler til.

 

Program:

10.15 Ankomst

10.30 Foredrag om klimaudfordringer og uddannelsen på skolen (i foredragssalen)

11.00 Rundvisning på gården og skolen

12.30 Frokost buffet – incl 1 øl/vand i spisesalen

Pris: 150.- Kr / person.

Tilmeldingsfrist 25.september 2023

Tilmelding sker ved indbetaling af 150 kr på klubbens konto 3534 3534 300 107

 

 

Info:

Adresse: Fiskbækvej 15, 5300 Gråsten

Rute: SønderborgMotorvejen: Kommer du fra vest, så tag afkørsel 14 - og kommer du

fra øst, så tag afkørsel 13.

Man kan komme i normalt fodtøj.

Der er kun enkelte trapper. Under rundvisningen findes kun få siddepladser.

Fiskbæk Gårdbutik ligger ved siden af kostalden . Se info på www.fiskbaekgaardbutik.dk

 

Kære Venner i Seniorlægeklubben i Sønderjylland


Inden I går helt i sommerferie mode, skal I høre lidt om, hvad vi i bestyrelsen har sat på programmet til efteråret.
Arrangementerne er næsten helt på plads. Ja det vigtigste, nemlig dato og klokkeslæt kan I stole på.

Så sæt kryds i jeres travle kalender allerede nu, så er der en chance for, at vi bliver rigtig mange.
Og det er den bedste ros vi i bestyrelsen kan få.

Vi har fundet et par motiver fra museet i Sønderborg. Blot for at minde om, hvor godt vi har det, og at de gode gamle dage, nok slet ikke var så gode, før VI forandrede dem.


Men hvad byder efteråret så på?

Vi starter med en heldagstur d. 6 september til vadehavsøen Föhr.

Vi planlægger privat / samkørsel til færgen, der afgår fra Dagebøl.Med bus kører

vi til kunstmuseet

Alkersum, oprettet af medicinalvirksomheden Ferrings fond.

Efter frokost og sightseeing går turen hjem igen

Nærmere oplysninger følger.


I oktober besøger vi Gråsten Landbrugsskole.

Vi mødes den 4. oktober kl 10.00. En af skolen lærere vil holde et lille foredrag om uddannelsen

m.m., hvorefter der er rundvisning på skolen og på gården.

Vi afslutter med

frokost i spisesalen.


Novemberfrokosten afholdes i år d. 15. november på Gram Slot mellem kl. 10- 15.

Svend Andersen, professor emeritus i etik og religionsfilosofi har i mange år været medlem af Etisk Råd.

Han vil tage udgangspunkt i sit arbejde der og reflektere over de holdningsændringer, der er sket igennem

de sidste 30 år, fx til dødshjælp.

Herefter nyder vi en juleplatte.


I vil få en mere detaljeret invitation ca. 2-3 uger før møderne.


Med ønsket om en dejlig sommer Venlige hilsner fra

Seniorlægeklubbens bestyrelse Karen Rosendahl
40336965


                                                     

9EF49AF6-F698-4A24-9ABD-8E8A116F3C8A