Seniorlægeklubben

i Sønderjylland


Næste arrangement:


Den 12. oktober 2022 kl. 14.00 er der aftalt besigtigelse med information af NATURBIOGAS SODE
Hejsager Næsvej 137, Hejsager / Haderslev


Efterfølgende inviterer virksomheden til kaffe med småkager hvor der også er mulighed for at få

yderligere informationer og stille spørgsmål.

Vi mødes ved port 2 (ve. side) som ligger lige før et egetræ hvor bilerne også kan parkeres. Undertegnede vil tage imod jer.

Af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager er antallet af besøgende begrænset til ca. 30 deltagere (først til mølle princip).

Virksomheden beder af sikkerhedsmæssige årsager om at tilmelding gennemføres med navn og telefonnummer. Efter den 5.oktober udsendes deltagerliste for at lette muligheden for samkørsel.


Tilmelding til Ernst A Hansen ( eahansen@dadlnet.dk ), tilmeldingsfrist den 5. oktober.


mv.h. Ernst A Hansen

PS. Se evt. Naturbiogas Sodes hjemmeside naturbiogassode.dkKære venner i Seniorklubben i Sønderjylland

Kalenderen for efteråret 2022:


(Der udsendes særskilt invitation 2-3 uger før hvert møde)


Onsdag den 21. september kl. 14.00 - 17.00 Eftermiddagsudflugt til Danfoss Museet

Introduktion til Danfoss og orientering om bæredygtige løsninger
Tur til udsigtstårn på toppen af Danfoss administrationsbygning og Mads Clausens kontor Rundvisning i Bittens have og i Danfoss Museet

Danfoss er under besøget vært for en forfriskning med kaffe og kage.


Onsdag 12. oktober 2022 kl. 14.00

NATURBIOGAS SODE, Haderslev Næs.

Den 12. oktober 2022 er der aftalt information og besigtigelse af NATURBIOGAS SODE. I ugen omkring 12. oktober er der erfaringsmæssigt meget travlt med levering af majs til virksomheden hvor der ankommer lastvogne hver 3. minut.
Se mere her: https://naturbiogasode.dk

Efterfølgende inviterer virksomheden til kaffe med småkager hvor der er mulighed for at få yderligere informationer og stille spørgsmål.


Onsdag den 16. november midt formiddag til først eftermiddag: En dag på Sundeved Efterskole i Bovrup

Foredrag: ”Livet er svært, men matematik er sværere”. Om Storm P.'s livsfilosofi ved Peter Borberg.
Havde Storm P. (1882-1949) været barn i dag, var der givet blevet stillet en håndfuld diagnoser på ham, og han var blevet vaccineret mod at have ild i røven. Styrken ved Storm P. er at han aldrig blev voksen. Han så verden i børnehøjde. Foredraget er en historie om Storm P., hans humor og livssyn, som det kommer til udtryk i hans ca. 3000 fluer. Peter Borberg udgav i 2017 den første store biografi om Storm P., og i foredraget øser han hjertevarmt af en stor viden om og kærlighed til Storm P. som humorist og skæv eksistens.2023


Sæt allerede nu kryds ved 15. marts:

Generalforsamling på Folkehjem. Foredrag ved tidl. hospitalspræst Christian Juul Busch

Hjemmesiden: www.Seniorlaege.dk
I er alle meget velkomne til at komme med ønsker til arrangementer. I ønskes alle en god sommer.

På bestyrelsens vegne og venlig hilsen Kirsten Arendt
Formand

PS-IDE: Udskriv dette brev, og giv det til en kollega over 60 år; så holder du liv i vores forening.

Kære alle


På generalforsamlingen den 30. september blev

Kirsten Arendt genvalgt

Lars Bønløkke udtrådte af bestyrelsen.

Nyvalgte:

Karen Rosendahl, Høruphav

som suppleant: Bjarne Møller, Kelstrup (Haderslev)


Kontingent uændret 150 kr. pr person der bedes indbetalt senest 15. oktober 

Danske Bank: 3534 3534 300 107


De nye vedtægter blev godkendt og kan ses på hjemmesiden

https://www.seniorlaege.dk

9EF49AF6-F698-4A24-9ABD-8E8A116F3C8A