Seniorlægeklubben

i Sønderjylland


Næste arrangement:


Kære alle.
Tænk sig nu skal vi til at tænke på samværet ved årets novemberfrokost. Vel mødt onsdag den 16. november på bestyrelsens vegne


Venlig hilsen
Kirsten Arendt


Sted: Sundeved Efterskole, Bovrup Storegade 5, Bovrup, 6200 Aabenraa Mødested : Foredragssalen klokken 10.00
Tid: Onsdag den 16. november kl.10.00 – ca.14.30


Tilgængelighed: Foredragssal og spisestue er i stueplan.

Tilmelding senest: Tirsdag den 8. november

Kirsten Arendt, formand, V arnæsvej 481, 6200 Aabenraa Mobil: 22 14 97 46, E-mail: Kirsten. Arendt@gmail. com 1 HJEMMESIDE: www. SENIORLAEGE.DK BANK: Danske Bank 3534 3534 300 107

PROGR AM

10. 00: V elkomst og sang

10.10: Foredrag: ”Livet er svært, men matematik er sværere”. Om Storm P.'s livsfilosofi ved Peter Borberg.

Havde Storm P. (1882-1949) været barn i dag, var der givet blevet stillet en håndfuld diagnoser på ham, og han var blevet vaccineret mod at have ild i røven. Styrken ved Storm P. er at han aldrig blev voksen. Han så verden i børnehøjde. Foredraget er en historie om Storm P., hans humor og livssyn, som det kommer til udtryk i hans ca. 3000 fluer. Peter Borberg udgav i 2017 den første store biografi om Storm P., og i foredraget øser han hjertevarmt af en stor viden om og kærlighed til Storm P. som humorist og skæv eksistens.

Midtvejs under foredraget vil der være 1⁄2 times pause med kaffe og en bolle i spisesalen

13.00: Middag med to slags kød, flere salater og kartofler. Kaffe med kage. Der kan købes vin, øl og sodavand på egen regning.

14.00: Forstander Peter Juhl vil fortælle om Sundeved Efterskole. Herefter sangtime.


TILMELDING

Tilmelding senest tirsdag den 8. november Tilmelding sker ved indbetaling af 150 kr. per person På konto i Danske bank 3534 3534 300 107Kære venner i Seniorklubben i Sønderjylland

Kalenderen for efteråret 2022:


(Der udsendes særskilt invitation 2-3 uger før hvert møde)


Onsdag den 21. september kl. 14.00 - 17.00 Eftermiddagsudflugt til Danfoss Museet

Introduktion til Danfoss og orientering om bæredygtige løsninger
Tur til udsigtstårn på toppen af Danfoss administrationsbygning og Mads Clausens kontor Rundvisning i Bittens have og i Danfoss Museet

Danfoss er under besøget vært for en forfriskning med kaffe og kage.


Onsdag 12. oktober 2022 kl. 14.00

NATURBIOGAS SODE, Haderslev Næs.

Den 12. oktober 2022 er der aftalt information og besigtigelse af NATURBIOGAS SODE. I ugen omkring 12. oktober er der erfaringsmæssigt meget travlt med levering af majs til virksomheden hvor der ankommer lastvogne hver 3. minut.
Se mere her: https://naturbiogasode.dk

Efterfølgende inviterer virksomheden til kaffe med småkager hvor der er mulighed for at få yderligere informationer og stille spørgsmål.


Onsdag den 16. november midt formiddag til først eftermiddag: En dag på Sundeved Efterskole i Bovrup

Foredrag: ”Livet er svært, men matematik er sværere”. Om Storm P.'s livsfilosofi ved Peter Borberg.
Havde Storm P. (1882-1949) været barn i dag, var der givet blevet stillet en håndfuld diagnoser på ham, og han var blevet vaccineret mod at have ild i røven. Styrken ved Storm P. er at han aldrig blev voksen. Han så verden i børnehøjde. Foredraget er en historie om Storm P., hans humor og livssyn, som det kommer til udtryk i hans ca. 3000 fluer. Peter Borberg udgav i 2017 den første store biografi om Storm P., og i foredraget øser han hjertevarmt af en stor viden om og kærlighed til Storm P. som humorist og skæv eksistens.2023


Sæt allerede nu kryds ved 15. marts:

Generalforsamling på Folkehjem. Foredrag ved tidl. hospitalspræst Christian Juul Busch

Hjemmesiden: www.Seniorlaege.dk
I er alle meget velkomne til at komme med ønsker til arrangementer. I ønskes alle en god sommer.

På bestyrelsens vegne og venlig hilsen Kirsten Arendt
Formand

PS-IDE: Udskriv dette brev, og giv det til en kollega over 60 år; så holder du liv i vores forening.

Kære alle


På generalforsamlingen den 30. september blev

Kirsten Arendt genvalgt

Lars Bønløkke udtrådte af bestyrelsen.

Nyvalgte:

Karen Rosendahl, Høruphav

som suppleant: Bjarne Møller, Kelstrup (Haderslev)


Kontingent uændret 150 kr. pr person der bedes indbetalt senest 15. oktober 

Danske Bank: 3534 3534 300 107


De nye vedtægter blev godkendt og kan ses på hjemmesiden

https://www.seniorlaege.dk

9EF49AF6-F698-4A24-9ABD-8E8A116F3C8A