Seniorlægeklubben

i SønderjyllandForårsprogram 2022:


Onsdag den 30. marts kl. 14.00 i Billedsalen på Folkehjem.

Foredrag om TILLID ved professor Gert Tinggaard Svendsen, Institut for Statskundskab AU.

Mange undrer sig over, hvad der foregår i Danmark. Hvorfor er vi velhavende og lykkelige med velfungerende institutioner? Verdens førende samfundsforskere kigger derfor mod Danmark for at forstå, hvorfor tingene fungerer, og hvad det særligt danske er. For at forklare det særligt danske, vores x-faktor, kan vi søge mod et sted, hvor man normalt ikke kigger – nemlig på tillid og relationer mellem mennesker. Danmark er netop verdensmester i tillid!

Herefter er der generalforsamling.


Onsdag den 27. april kl. 10.00-ca. 14.30 går turen til Åbenrå

TurengårtilkulturiÅb̊enrå,delstilPanbomaleriudstilling,delstilSøfartsmuseets udstilling om H.P. Hanssen. Begge steder guides vi. Christian Panbo, ejer og stifter af museet, viser rundt. På Søfartsmuseet fortæller museumsinspektøren om H.P. Hanssen. Afhængig af deltagerantallet opdeles vi i 2 hold, der begynder kl. 10 hvert sit sted. Der er kaffepause undervejs. Vi slutter af med frokost på Skyttegården kl. 13.

Der er handicapvenligt alle tre steder med få trappetrin.


Onsdag den 1. juni kl. 10.00-ca. 14.30, bustur i marsken

Turen ledes af museumsinspektør Anne Marie Ludvigsen fra Museum Sønderjylland. Hun fortæller om marsklandskabet, digebyggeri, afvanding og hvad hun finder relevant. Turen går mod nordvest til Emmerlev Klev. Retur mod Rudbøl til Lægan Pumpestation, tæt på Aventoft/Møllehus, hvor vi går op i pumpestationen som stadig er i drift, og som nyligt er opgraderet til en formidlingsstation med udsigt over marsken fra øverste etage. Fra Lægan retur til parkeringspladsen ved Tønderhallerne, hvor turen begyndte.

Fra parkeringspladsen er der 100 meter til Hostrups Hotel, Søndergade 30, hvor vi spiser frokost kl. ca. 13.

Tilgængelighed: fra busholdepladsen til Lægan pumpestation er der ca. 100 meter. Der er 55 trappetrin op til øverste del af pumpestationen, og der er en udmærket elevator til 5 personer ad gangen.


Tilmelding: 2-4 uger før et arrangement fremsendes en uddybende invitation til mødet med mulighed for tilmelding.

I er alle meget velkomne til at komme med ønsker til arrangementer.


På bestyrelsens vegne og venlig hilsen Kirsten Arendt, formandKære alle


På generalforsamlingen den 30. september blev

Kirsten Arendt genvalgt

Lars Bønløkke udtrådte af bestyrelsen.

Nyvalgte:

Karen Rosendahl, Høruphav

som suppleant: Bjarne Møller, Kelstrup (Haderslev)


Kontingent uændret 150 kr. pr person der bedes indbetalt senest 15. oktober 

Danske Bank: 3534 3534 300 107


De nye vedtægter blev godkendt og kan ses på hjemmesiden

https://www.seniorlaege.dk

9EF49AF6-F698-4A24-9ABD-8E8A116F3C8A