Generalforsaming 2024:


Kære allesammen


Tak for i onsdags. Det blev da en dejlig eftermiddag. Og jeg synes brødtorten var ekstra god i år. Vi blev underholdt af Museumsinspektør Frederik Lynge Vognsen om Kaptajnsfruens dårligdomme, især hendes maveonder. Han var nu en god fortæller.

 

Generalforsamlingen forløb i ro og orden, sikkert styret af Uwe Jahnsen.

Både formandens beretning og regnskabet blev godkendt. Beretningen vedlægges.

 

Bestyrelsen:  Anne Lene Jessen og Nis Jepsen var på valg. De blev begge genvalgt med applaus. Lars Bønløkke blev genvalgt som revisor.

 

Bestyrelsen består således stadig af :

 

Anne Lene Jessen

Nis Jepsen

Ernst Hansen

Søren Jensen

Karen Rosendahl

Jørgen Brøndt Jørgensen ( suppleant )

Og Lars Bønløkke er revisor.

 

KONTINGENT :

 

 Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse, da kontingentet har ligget på 150 kr i over 10 år.

Med fuld opbakning fra salen blev det vedtaget, at kontingentet fremover er 200 kr om året pr medlem.

 

I bedes derfor inden 1. april indbetale 200 kr ( hvis man er et par 400 kr ) på vores konto i

 Danske bank : 3534 3534 300 107.

 

Vi glæder os til at se jer den 10/4 på Ballebro Færgekro, hvor vi skal høre Henrik Skov Kristensen. Invitation følger snarest.

 

Nyd foråret

De bedste hilsener

på bestyrelsens vegne

 

Karen Rosendahl

40336965

 

Formandens beretning for Seniorlæge klubben i Sønderjylland for året 2023


Det har været et godt år i Sønderjyllands seniorlægeklub. Der har været stor tilslutning til vores arrangementer. Ja vi har medlemmer, i hvert fald 2 , der planlægger deres arbejdsliv efter seniorlægeklubbens arrangementer. Ja så kan man da næsten ikke ønske sig mere. Det er da herligt.
Vi har i 2023 haft et stigende medlemstal. Vi er nu 172 medlemmer på maillisten. I det sidste år har vi fået 16 nye medlemmer Vort svageste punkt er kontakten til FASerne og FAPSerne. Via Bent Kristensen, de alment praktiserende lægers praksiskonsulentkoordinator har vi kontakt til de stadig virksomme alment praktiserende læger, der alle modtager vores Nyhedsbrev 2 gange om året. Men vi har ikke samme kommunikationskanal til de andre søjler. Så spred meget gerne eksistensen af vores seniorlægeklub. Henvis gerne til en af os i bestyrelse, så sender vi et Nyhedsbrev, eller henvis til Hjemmesiden.

Jeg har haft fornøjelsen af aktive medlemmer, som skriver og ringer for at give gode ideer til nye arrangementer og spændende foredragsholdere. De er alle skrevet op i vores idekatalog. Men idekataloget er omfangsrigt, så vi kan ikke nå det hele, men I skal bare vide, at jeres ideer ikke er glemt eller oversete. Bliv endelig ved med at inspirere os. Hans Frederik Andersens kone Birgit ringede forleden for at melde dem ud af klubben. HFA var praktiserende læge i Vester Sottrup i mange år. Han er blevet gammel og er flyttet til KBH. Hermed har den sidste koryfæ, der var med til at starte denne klub forladt klubben.

Status :

Vi har i 2023 afholdt 6 møder.
Vi er pt 172 på maillisten. Men ikke 172 betalende medlemmer. Vi kan ikke helt gennemskue hvorfor. Måske en forglemmelse. Og måske er det ikke alle der ved at kontingentet kun tæller for en. Ægtefællen skal nemlig også betale kontingent. Det vil vi gøre lidt mere ud af næste år.

Bestyrelsen har holdt et fysisk møde. Men har selvfølgelig haft en flittig kommunikation på nettet og i telefonen. Det er en meget positiv bestyrelse, der prøver at se muligheder fremfor forhindringer, og det sætter jeg stor pris på. Der er ingen, der sidder og dukker sig. Nej alle melder aktivt ind. Tak for det.

De seks møder:

15/3 2023: I Billedsalen på Folkehjem i Åbenrå. Generalforsamling. For 3, gang havde vi besøg af tidl. hospitalspræst Christian Juul Busch. Han havde givet sit foredrag titlen: ”Mellem vemod og fortvivlelse – sygdom og alderdom som eksistentielt vendepunkt ” Han satte fokus på dynamikken mellem vemod og fortvivlelse, idet vemod er et overset begreb, som slet ikke optræder i moderne sorgteori. Der var stor lydhørhed. Det var tydeligt, at det optog vores medlemmer.

Der var 57 fremmødte.

Ved generalforsamlingen sagde vi farvel til den tidligere formand, Kirsten Ahrendt, der måtte gå af i utide pga sygdom. Kirsten havde udfyldt rollen som formand i ca 10 år på allerbedste vis. Og var hun ikke blevet syg, var hun forsat som formand. Heldigvis kommer Kirsten stadig til møderne. Og hun har oprettet en hotline til den nuværende formand. Tak for det.

Kirsten stillede således ikke op til bestyrelsen ved generalforsamlingen. I stedet var vi så heldige at få Søren Jensen fra Felsted valgt ind i bestyrelsen. Jeg har tidligere arbejdet sammen med Søren og er meget glad for samarbejdet.

23/4 2023 var vi på besøg på Sønderborg medicinsk museum. Museet fungerer udelukkende vha frivillige engagerede medlemmer. Medens vi nød kaffen og kagen, doneret af Sygehuset fik vi et fremragende foredrag af Bent Jensen om museet og den medicinske historie. Bagefter var der rundvisning med Bent Jensen, John Andersen og Bents kone Karin Jensen

Fremmødte 43

10/5 2023 Gik turen til AP Møllerskolen i Slesvig og Ansgar huset ved den danske kirke i Slesvig.Vi kørte i bus og lærte på vejen derned en plattysk sang : Dat du min leevsten büst. Det lød fantastisk. AP Møllerskolens elevambassadører viste os rundt på den smukke skole, og fortalte om det at gå på en dansk skole i Sydslesvig. I den danske kirke berettede den danske præst Margrethe Berg om menigheden. I deres forsamlingssal, hvor Anne Lene og Karens ægtefæller havde dækket op med kaffe og hjemmebagt kage gjorde den der bosiddende danske psykiater Alice Martin os klogere på sundhedsvæsenet i Sydslesvig. Endelig hørte vi en lærer , Jesper B Nielsen fra AP Møllerskolen fortælle om det at være dansker i Sydslesvig, Alle tre var formidable fortællere. Efter at have spist os mætte på Hotel Alter Kreisbahnhof gik turen hjemad.

Deltagere 53

6/9 2023 Turen til Føhr med besøg på museet for Kunst der Westküste var en selvkøretur. Vi mødtes ved færgen i Dageböl og hyggede os på færgen i det fantastiske solskinsvejr, hvor ikke en vind rørte sig. Jeg bliver aldrig træt af at sejle i det farvand, hvor man pludselig ser en ko stå på vandet ( tror man ). På museet i Alkersum startede vi med at spise yderst lækre Flammkuchen, hvorefter vi blev vist rundt i to hold på det lille museeum. De har et særligt udsnit af malere fra vestkysten løbende fra Norge til Holland. Meget spændende pespektiv. Vejret holdt hele vejen, og mange nød en kop kaffe i museets hyggelige have, inden vi skulle retur.

Deltagere 41

4/10 2023 var vi på besøg på Gråsten landbrugsskole. Hold da op, hvor var det spændende. Carsten Fredsted, der er lærer på skolen havde til opgave at sætte os ind i hvad skole står for. Han var en gudsbenådet foredragsholder og evnede at bringe problemerne og mulighederne i landbruget op på et højere politisk, samfundsmæssigt perspektiv. Vi blev også vist rundt på skolen og gården. Og endte med en meget lækker frokost.

Deltagere 48

15/11 2023 Vores traditionelle ”Novemberfrokost” var i år i Herregårdsstalden på Gram slot med Svend Andersen, som foredragsholder. Han havde kaldt sit foredrag Frihed, ansvar og solidaritet. Etiske spørgsmål i dagens Danmark. Svend Andersen er doktor i filosofisk teologi. Han gjorde os klogere på hvad etik er og om etik og politik har noget med hinanden at gøre. Det var tydeligt, at det var emner der optog tilhørerne meget. Spørgelysten var stor.

Efter frokost var der sangtime med Trygve ved klaveret. Så alle 66 deltagere fik rørt deres stemmer.

Nu mangler jeg blot at takke to vigtige personer.
Claus Toftgaard er vores uforlignelige hjemmeside redaktør. Og den hurtigste jeg til d.d. har mødt. Jeg skal stort set kun tænke tanken, så har Claus lagt det på siden. Det er en kæmpe hjælp. Tak skal du have Claus.
Og endelig vores pianist Trygve. Uden Trygve ville vores møder, og da især vores sangtime være noget tamme. Trygve er ikke blot pianist. Nej han er en fantastisk dygtig akkompagnatør. Og det er ikke det samme. Tak til dig Trygve. Jeg håber du vil blive ved i mange år endnu.

Vi er en forening, hvor der løbende dukker nye ansigter op, men vi er også en forening der i sagens natur mister medlemmer af naturlige årsager. Og her er det dejligt at se at medlemmerne drager omsorg for de efterladte.

Karen Rosendahl Formand