Nyhedsbrev december 2023:

Kære Allesammen


Nu nærmer juletiden sig. Jeg sidder her indenfor i varmen og kigger ud i min sneklædte have. Så er der vist ikke noget, der er smukkere. Der er så mange forskellige lyssætninger i denne tid. Billedet jeg har valgt er fra tidligt om morgenen, før sneen faldt.


Efter et varieret efterårsprogram vil vi nu præsentere programmet for det første halvår af 2024. Arrangementerne er næsten helt på plads. Ja det vigtigste, nemlig dato og klokkeslæt kan I stole på. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu.


Onsdag den 13. marts 2024 kl 14.00-17.00 afholder vi Generalforsamling på Folkehjem i Aabenraa.


Vi skal inden generalforsamlingen møde Frederik Lynge Vognsen, der er Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Han vil fortælle om sundhedsforhold, om helbredsproblemer og om sygdomme til havs. Han tager udgangspunkt i Kaptajnsfruen, Dorothea Nissens dagbøger fra Kinakysten (1863-1867). Men meget mere om det, når vi nærmer os.


Onsdag den 10.april 2024 kl. 10.00 i Sønderborg skal vi høre Henrik Skov Kristensen, der er dansk historiker ph.d. og dr.phil med speciale i besættelsestiden. OG tidl. leder af Frøslev lejren. Vi har tidligere mødt HSK i seniorlægeklubbens regi. Denne gang skal han fortælle om Gestapos fangelejre i Danmark. Horserød 1943-44, Frøslev 1944-45 (hvor hovedvægten ligger på Frøslevlejren). Han vil også komme med nogle betragtninger om Fårhuslejren.

Onsdag den 15.maj kl 10.00. Denne gang skal vi besøge orgelbyggeriet i Åbenrå, hvor direktøren Claudia Zachariassen viser rundt. Inden vi spiser frokost på Folkehjem skal vi besøge Sct. Jørgens kirke i Åbenrå, hvor vi specielt vil interessere os for Havsteenstuen.


I vil få en mere detaljeret invitation ca. 2-3 uger før møderne.


Og husk : Møder I en gammel kollega, så fortæl om Seniorlægeklubben og henvis evt. til vores hjemmeside. https://seniorlaege.dk
Og husk : Får I en god ide til et emne, et sted, der er værd at besøge, eller en foredragsholder, så sig til.


Nu mangler jeg blot at ønske jer alle en rigtig glædelig jul. Jeg glæder mig til at se jer til møderne næste år.

Med venlig hilsen
på seniorlægeklubbens bestyrelses vegne

Karen Rosendahl.


Nyhedsbrev Marts 2023:

Kære alle

Tak for i går (30.3.2022) til alle fremmødte


FOREDRAG om TILLID

Gert Tinggaard Svendsen satte med sit foredrag mange tanker igang, 

ja mange vinkler på livets vilkår og de valg vi som menneske træffer. Og imponerende med de historiske og filosofiske vinkler på tillid som Gert også bragte i spil.


GENERALFORSAMLING:

Formandens beretning vedhæftet

Regnskabet blev godkendt


Bestyrelsen: Nis Jepsen og Anne Lene Jessen blev genvalgt. Ernst Hansen, Haderslev, blev valgt ind.

Ingen meldte sig under fanen med ønske om en post som suppleant


Kontingent: fortsat 150 kr. pr. medlem

bedes indbetalt på 

Danske Bank 3534 3534 300 107 gerne senest 13. april