Kære medlemmer i seniorlægeklubben


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Vi mødes den 13. marts 2024 kl 14.00. Som traditionen byder selvfølgelig på Folkehjem i Aabenraa.


Programmet er som følger :

Først foredrag.
Efter kaffen og brødtorten fortsætter foredraget. ca kl 16.00 afvikles vores årlige generalforsamling.I år skal vi høre en spændende fortælling af Fredrik Lynge Vognsen, der er historiker og Ph.d., og som sådan Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
Vognsen har kaldt sit foredrag: ”Der følger jo meget med søfarten”

Kaptajnskonen Dorothea Nissen var på rejse til Kina i årene 1863- 1867. Hun rejste ikke af eventyrlyst, eller som opdagelsesrejsende globetrotter; tværtimod. Hun var kaptajns- og bondedatter fra Løjt, der sejlede ud, fordi det var den eneste mulighed hun havde for at være sammen med sin mand; Kaptajn Jep Nissen. På rejsen skrev hun dagligt dagbog. Omkring hver femte dag på rejsen skrev hun om helbredsmæssige gener ombord, i både stor og lille skala. Det meste var dog småting: hovedpine, tandpine, forstoppelse, diarre, blodig afføring, opkast eller forkølelse. Disse regelmæssige optegnelser om helbredssituationen ombord – oftest hendes egen – giver et interessant og for forskningen ganske upåagtet

kulturhistorisk indblik i livet ombord et skib på langfart. Skibet, rejsen og sygdommen forbundet hermed står selvfølgelig i centrum for dette indblik, men det tilvejebringer yderligere et noget bredere perspektiv: nemlig en sønderjysk gårdmands- og kaptajnskones tanker om sygdom, behandling og helbredsnormer i midten af 1800-tallet.


Foredraget tager udgangspunkt i Dorothea Nissens Kinadagbøger, men perspektiveres til beretninger fra andre medsejlende kaptajnskoner. Herved kommer vi omkring alt fra tandpine, til fødsler til søs, en epidemi-karantæne i Sydamerika og noget, der nok i dag vil betegnes som psykisk lidelse.


Generalforsamling 2024:


Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Godkendelse af regnskab.

4: Fastsættelse af kontingent

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Nis Jepsen og Anne Lene Jessen. Begge modtager

genvalg.

6: Valg af en suppleant

7: Valg af revisor. Lars Bønløkke forsætter gerne

8: Indkomne forslag: ingen

9. Evt.

I kan orientere jer på hjemmesiden. Der finder I en fane med vedtægter

https://seniorlaege.dk


Tilmelding sker ved indbetaling af 85 kr.pr.person til Danske bank: 3534 3534 300 107 Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 6. marts


Evt. henvendelse om mødet eller andet bedes rettet til formanden Karen Rosendahl. Telefon: 40 33 69 65, E-mail: karenrosendahl@gmail.com

Vi glæder os til igen at være sammen med jer. Med venlige hilsner på bestyrelsens vegne Karen Rosendahl


Nyhedsbrev december 2023:

Kære Allesammen


Nu nærmer juletiden sig. Jeg sidder her indenfor i varmen og kigger ud i min sneklædte have. Så er der vist ikke noget, der er smukkere. Der er så mange forskellige lyssætninger i denne tid. Billedet jeg har valgt er fra tidligt om morgenen, før sneen faldt.


Efter et varieret efterårsprogram vil vi nu præsentere programmet for det første halvår af 2024. Arrangementerne er næsten helt på plads. Ja det vigtigste, nemlig dato og klokkeslæt kan I stole på. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu.


Onsdag den 13. marts 2024 kl 14.00-17.00 afholder vi Generalforsamling på Folkehjem i Aabenraa.


Vi skal inden generalforsamlingen møde Frederik Lynge Vognsen, der er Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Han vil fortælle om sundhedsforhold, om helbredsproblemer og om sygdomme til havs. Han tager udgangspunkt i Kaptajnsfruen, Dorothea Nissens dagbøger fra Kinakysten (1863-1867). Men meget mere om det, når vi nærmer os.


Onsdag den 10.april 2024 kl. 10.00 i Sønderborg skal vi høre Henrik Skov Kristensen, der er dansk historiker ph.d. og dr.phil med speciale i besættelsestiden. OG tidl. leder af Frøslev lejren. Vi har tidligere mødt HSK i seniorlægeklubbens regi. Denne gang skal han fortælle om Gestapos fangelejre i Danmark. Horserød 1943-44, Frøslev 1944-45 (hvor hovedvægten ligger på Frøslevlejren). Han vil også komme med nogle betragtninger om Fårhuslejren.

Onsdag den 15.maj kl 10.00. Denne gang skal vi besøge orgelbyggeriet i Åbenrå, hvor direktøren Claudia Zachariassen viser rundt. Inden vi spiser frokost på Folkehjem skal vi besøge Sct. Jørgens kirke i Åbenrå, hvor vi specielt vil interessere os for Havsteenstuen.


I vil få en mere detaljeret invitation ca. 2-3 uger før møderne.


Og husk : Møder I en gammel kollega, så fortæl om Seniorlægeklubben og henvis evt. til vores hjemmeside. https://seniorlaege.dk
Og husk : Får I en god ide til et emne, et sted, der er værd at besøge, eller en foredragsholder, så sig til.


Nu mangler jeg blot at ønske jer alle en rigtig glædelig jul. Jeg glæder mig til at se jer til møderne næste år.

Med venlig hilsen
på seniorlægeklubbens bestyrelses vegne

Karen Rosendahl.


Nyhedsbrev Marts 2023:

Kære alle

Tak for i går (30.3.2022) til alle fremmødte


FOREDRAG om TILLID

Gert Tinggaard Svendsen satte med sit foredrag mange tanker igang, 

ja mange vinkler på livets vilkår og de valg vi som menneske træffer. Og imponerende med de historiske og filosofiske vinkler på tillid som Gert også bragte i spil.


GENERALFORSAMLING:

Formandens beretning vedhæftet

Regnskabet blev godkendt


Bestyrelsen: Nis Jepsen og Anne Lene Jessen blev genvalgt. Ernst Hansen, Haderslev, blev valgt ind.

Ingen meldte sig under fanen med ønske om en post som suppleant


Kontingent: fortsat 150 kr. pr. medlem

bedes indbetalt på 

Danske Bank 3534 3534 300 107 gerne senest 13. april